Anunț atribuire Servicii de cazare și masă Băile Felix

În secțiunea FRSB găsiți atașat anunțul de atribuire privind procedura simplificată proprie de atribuire a contractului de achiziție publică Servicii de cazare și masă la Băile Felix.