Ședință Comisie Tehnică schi sărituri (Ordine de zi)

În vederea pregătirii materialelor pentru Adunarea Generală, se convoacă ședința comisiei tehnice de schi sărituri  pentru miercuri – 03.04.2019. Ședința se va desfășura în sala de ședință de la Race Office -Baza Olimpica – Râșnov  începând cu ora 12.00.

Ordinea de zi a acestei ședințe este următoarea :

  1. Analiza sezon 2018 – 2019 loturi naționale. Prezintă fiecare antrenor pentru loturile cu care a lucrat.
  2. Raportul activității comisiei tehnice în sezonul 2018/2019 pentru Adunarea Generală (cf model de la birou federal)
  3. Analiza calendar intern  2018-2019. Propuneri competiții stabilire calendar competițional de vară
  4. Supunerea spre analiză și decizie asupra următoarelor propuneri în legătură cu participarea la JO Tineret Laussane 2020.

           Propuneri pentru componenta nominală a lotului de sportivi.

           Selecția în echipa olimpică va depinde de:

          a) dobândirea dreptului de participare prin îndeplinirea standardelor de calificare stabilite de CIO, COSR și Federațiile      internaționale și/sau prin procesul de realocare

          b) încadrarea în cotele numerice de participare stabilite de CIO

          c) starea de sănătate care să permită participarea la antrenamente și competiții

          d) conformitatea cu normele anti-doping în vigoare

          e) considerente de etică

          f) însușirea condițiilor de eligibilitate și a regulilor de participare la JOT 2020

          g) propunerea Biroului Federal al federației

          h) aprobarea Comitetului executiv al COSR cu avizul consultativ al Comisiei Tehnice Olimpice

  1. Propuneri de îmbunatățire a activității la disciplina schi sărituri
  2. Diverse (stabilire grafic antrenamente baza de trambuline etc.)